Marquee text

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS: At-Taubah 128)

23 October 2013

MENCINTAI AHLUL BAIT
___________________
Oleh : Mbah Rien.

Ahlul Bait Rasulullah saw, adalah semua orang
yang ada hubungan keluarga
dengan Rasulullah saw, Ali ra, Fatimah ra, Hasan ra, Husein ra.

Dari Siti Fathimah ra, Rasulullah saw, bersabda :
“Semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka
kecuali Fathimah, akulah wali mereka, akulah nasab mereka
dan akulah ayah mereka”
(HR. Thabrani)

Dari Ummu Salamah ra, ketika turun ayat Al-Qur'an :
“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,
hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
(QS. Al-Ahzab : 33)
Maka Rasulullah saw, memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husein.
Kemudian beliau bersabda : “Mereka adalah ahlu baitku”
(HR. Hakim)

Dalam hadits lain Rasulullah saw, bersabda :
“Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu ats-Tsaqalain
yang jika kalian ambil, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selamanya,
satu diantara keduanya lebih besar dari yang lainnya
yaitu :
Pertama, Kitab Allah sebagai tali yang terbentang diantara langit dan bumi.
Kedua, Keturunanku (Ahlul Baitku).
Keduanya tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di (telaga) al-Haudh.
Maka hati-hatilah dengan perlakuan kalian atas keduanya
sepeninggalanku nanti.”
(HR. Muslim)

KEUTAMAAN MENCINTAI AHLUL BAIT :
-----------------
1. Di berikan keselamatan.
Rasulullah saw bersabda :
“Perumpamaan ahli bait-ku, seperti perahu Nabi Nuh.
Barang siapa yang berada di atasnya ia akan selamat,
dan yang meninggalkannya akan tenggelam.”
(HR. Thabrani).

2.Memperoleh Syafaat pertama kali di akherat.
Rasulullah saw bersabda :
"Empat golongan, akulah pemberi syafa'at bagi mereka di hari kiamat,
yaitu ;
*orang yang menghormati keturunanku,
*orang yang membantu menutupi kebutuhan mereka,
* orang yang membantu mereka dalam urusan-urusan mereka
ketika mereka sangat membutuhkan dan
*orang yang mencintai mereka dengan hatinya dan dengan kata-katanya ".
(HR. Dailami)

3. Mendapat Syafaat dan di masukkan surga.
Rasulullah saw bersabda :
"Mantapkanlah kecintaan dirimu pada kami, ahlul bait
sebab barangsiapa menghadap Allah swt sedang ia mencintai kami,
niscaya ia masuk surga dengan syafa'at kami.
Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya,
tidak akan berguna amal seseorang bagi dirinya
kecuali bila ia mengetahui hak kami".
(HR. Thabrani).

4. Mendapat kemudahan di hari kiamat.
Rasulullah saw bersabda :
"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat
sebelum ia ditanya empat hal ;
*.tentang usianya untuk apa ia menghabiskannya,
*.tentang tubuhnya bagaimana ia telah menggunakan,
*.tentang hartanya untuk apa dibelanjakan
& dari mana ia mendapatkannya, serta
*.tentang kecintaannya kepada kami Ahlul Bait ".
(HR. Thabrani)

5. Akan di pelihara agamanya.
Rasulullah saw bersabda :
"Tiga hal, barangsiapa memeliharanya
maka Allah akan memelihara agamanya
dan siapa yang menyia-nyiakannya
maka Allah tidak akan memelihara apapun baginya,
yaitu;
*kehormatan islam,
*kehormatanku dan
*kehormatan keluargaku".
(HR. Hakim dan Dailami)
------------

Salam Ta'dzim...

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=569530013124232&set=a.341818409228728.77535.100002017165373&type=1

No comments:

Post a Comment